Entreprenad & Anläggningsgruppen tillhör en välrenommerad företagsgrupp där ett antal bolag ingår. Våra entreprenadföretag är Frijo med sitt dotterbolag Bygg & Berglaget, Broby Spår med sitt dotterbolag Westins Kraft och Bro & Väg.

Koncernen

Logo

   Entreprenad & Anläggningsgruppen tillhör en välrenommerad företagsgrupp där ett antal bolag ingår. Våra entreprenadföretag är Frijo med sitt dotterbolag Bygg & Berglaget, Broby Spår med sitt dotterbolag Westins Kraft och Bro & Väg.

   Certifiering

   AB Frijo har utvecklat och tillämpar ett processbaserat ledningssystem avseende kvalitet, miljö och arbetsmiljö med syftet att säkerställa och verifiera att alla kund- och lagkrav uppfylls, samt bidra till ständiga förbättringar inom dessa områden.

   Ledningssystemet bygger på förutsättningen att organisationen regelbundet ser över och utvärderar systemet för att identifiera möjligheter till förbättringar samt genomföra dessa. Interna revisioner utförs kontinuerligt.

   Ledningssystemet är BKMA/BF9K-certifierat sedan 2015 (certifikat nr. 1053-BKMA-0287) samt ansluter till ISO 9001:2015 avseende ledning för kvalitet, ISO 14001:2015 avseende ledning för miljö samt ISO 45001:2018 avseende ledning för arbetsmiljö.

   BKMA är ett lednings- och produktcertifieringssystem som ställer krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Det fungerar på samma sätt som en ISO-certifiering, men systemet är direkt anpassat för företag i byggbranschen. Systemet togs fram av Stockholms Byggmästareförening i samarbete med föreningens medlemsföretag och sakkunniga. En bärande del i systemet är att det finns krav på kontroller i projekten som överensstämmer med gällande samhällskrav i PBL, BBR, BKR, miljöbalken och arbetsmiljölagen. Syftet med systemet är att dokumentera för beställare hur företaget uppfyller de krav som ställs beträffande kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Externa årliga tredjepartsrevisioner utförs idag av DNV GL. BKMA (Byggföretagen Kvalitet Miljö Arbetsmiljö) lanserades 15 september 2021. Systemet har sina rötter i BF9K och POVEL och ersätter BF9K.

   Systemet innehåller bland annat de policys, mål, handlingsprogram, manualer, befattningsbeskrivningar, rutiner, instruktioner, kontroller, styrdokument, protokoll, beskrivningar samt mallar som AB Frijo arbetar efter.