Eric Andersson Gruppen är en välrenommerad företagsgrupp där ett antal bolag ingår. Våra entreprenadföretag är Frijo med sitt dotterbolag Bygg & Berglaget, Broby Spår och Bro & Väg. Vi har även ett fastighetsbolag, Keyser Fastigheter som äger och förvaltar ett antal kommersiella fastigheter.

Koncernen

Logo

   Eric Andersson Gruppen är en välrenommerad företagsgrupp där ett antal bolag ingår. Våra entreprenadföretag är Frijo med sitt dotterbolag Bygg & Berglaget, Broby Spår och Bro & Väg. Vi har även ett fastighetsbolag, Keyser Fastigheter som äger och förvaltar ett antal kommersiella fastigheter.

   Om oss

   Frijo grundades redan 1866 och är ett av Sveriges äldsta anläggningsföretag.

   Vår affärsidé är att vara en ledande och hållbar samhällsbyggare. Vi vill också vara en god samarbetspartner som alltid håller hög kvalitet. I första hand utför vi anläggningsuppdrag. Det kan vara komplicerade totalentreprenader med betongarbeten, grundläggning, bergsprängning, schaktarbeten, spårarbeten och tunnelarbeten. Vi utför också kabelarbeten, markplanering och byggnadsarbeten. 2015 utökade vi vår kompetens och potential ytterligare genom att förvärva som då blev ett dotterbolag till Frijo.

   Vi samarbetar med professionella och långsiktiga beställare, både på den privata och den offentliga sidan. Vår målsättning är att skapa stabila och långvariga relationer. Vi har ett starkt fokus på vår lokala marknad eftersom vi vet att vår kunskap och känsla för Stockholm, Uppsala och Mälardalen betyder mycket för våra många återkommande uppdragsgivare.

    

   • Grundades år 1866.
   • Cirka 146 medarbetare.
   • Total nettoomsättning 2020: 443 549 tkr.
   Kunder

   Storstockholms Lokaltrafik, EON, Fortum, Jernhusen Fastigheter, Locum, Skanska, SL Infrateknik, Specialfastigheter, Statens Fastighetsverk, Stokab, Stockholms Hem, Svenska Bostäder, Swarco, TK/Exploateringskontoret, Telia, Vattenfall, Zengun.

   Vårt erbjudande

   Konstbyggnad

   Vi utför byggnadsverk såsom vägportar, stödmurar, broar och bullerskydd.

   Mark- och VA-arbeten

   Vi utför alla typer av mark- och VA-arbeten såsom vägbyggnation, ny- och omläggning av ledningar, grundläggningsarbeten och finplanering.

   Tunnel- och Bergarbeten

   Vi och vårt dotterbolag Bygg & Berglaget AB utför alla typer av underjordsarbeten. Inte de största volymentreprenaderna, utan gärna tekniskt komplicerad sprängning, spräckning, sågning, förstärkning med mera i känslig miljö.

   Infrastruktur

   Vi har lång och gedigen erfarenhet av entreprenader inom väg, järnväg och ledningsbyggande.