Eric Andersson Gruppen är en välrenommerad företagsgrupp där ett antal bolag ingår. Våra entreprenadföretag är Frijo med sitt dotterbolag Bygg & Berglaget, Broby Spår och Bro & Väg. Vi har även ett fastighetsbolag, Keyser Fastigheter som äger och förvaltar ett antal kommersiella fastigheter.

Koncernen

Logo

   Eric Andersson Gruppen är en välrenommerad företagsgrupp där ett antal bolag ingår. Våra entreprenadföretag är Frijo med sitt dotterbolag Bygg & Berglaget, Broby Spår och Bro & Väg. Vi har även ett fastighetsbolag, Keyser Fastigheter som äger och förvaltar ett antal kommersiella fastigheter.

   2020.04.30

   2020.04.30

   Om projektet

   Värde: 63 000 000 kronor.

   Kund: Totalentreprenad för In3prenör.

   Gjutmästaren

   Schaktarbeten, pålning, grundläggning och finplanering.

   Om projektet

   Värde: 63 000 000 kronor.

   Kund: Totalentreprenad för In3prenör.

   Fler Referensprojekt