Entreprenad & Anläggningsgruppen tillhör en välrenommerad företagsgrupp där ett antal bolag ingår. Våra entreprenadföretag är Frijo med sitt dotterbolag Bygg & Berglaget, Broby Spår med sitt dotterbolag Westins Kraft och Bro & Väg.

Koncernen

Logo

   Entreprenad & Anläggningsgruppen tillhör en välrenommerad företagsgrupp där ett antal bolag ingår. Våra entreprenadföretag är Frijo med sitt dotterbolag Bygg & Berglaget, Broby Spår med sitt dotterbolag Westins Kraft och Bro & Väg.

   2020.05.18

   2020.05.18

   Om projektet

   Tid: 2018-06-01 – 2019-11-30.

   Värde: 55 000 000 kronor.

   Beställare/slutkund: COBAB/Fastighetskontoret, Stockholm Stad.

   Järvabadet

   Fyllning under och runt bassängerna.

   Schakt av cirka 40 000 ton (22 000 kubikmeter) jord och lera. En pumpstation för att pumpa spillvatten till Stockholm Vattens ledningar. Ett fördröjningsmagasin på 300 kubikmeter. En trägradäng i etage på 800 kvadratmeter, en pergola på 16x7meter i stål och 200 kvadratmeter konstgräs.

   Arbetena utfördes med stor hänsyn till närliggande gravfält från vikingatiden.

   Vill du veta mer? Läs På Plats-reportaget om .

   Om projektet

   Tid: 2018-06-01 – 2019-11-30.

   Värde: 55 000 000 kronor.

   Beställare/slutkund: COBAB/Fastighetskontoret, Stockholm Stad.

   Fler Referensprojekt