Eric Andersson Gruppen är en välrenommerad företagsgrupp där ett antal bolag ingår. Våra entreprenadföretag är Frijo med sitt dotterbolag Bygg & Berglaget, Broby Spår och Bro & Väg. Vi har även ett fastighetsbolag, Keyser Fastigheter som äger och förvaltar ett antal kommersiella fastigheter.

Koncernen

Logo

   Eric Andersson Gruppen är en välrenommerad företagsgrupp där ett antal bolag ingår. Våra entreprenadföretag är Frijo med sitt dotterbolag Bygg & Berglaget, Broby Spår och Bro & Väg. Vi har även ett fastighetsbolag, Keyser Fastigheter som äger och förvaltar ett antal kommersiella fastigheter.

   Foto: Thomas Hjertén

   2020.05.18

   2020.05.18

   Om projektet

   Typ: Betongarbeten.

   Period: Januari 2018 – augusti 2018.

   Beställare: Broby Spår, Storstockholms Lokaltrafik.

   Värde: 24 000 000 kronor.

   Spårväg city

   Nybyggnad av spårväg mellan T-centralen och anslutande spårväg vid Hamngatan. Innefattande betongkroppar, perronger inklusive grundläggning för väderskydd, VA, kanalisationer och brunnar för signal, trafiksignal samt strömförsörjning. Finplaneringsarbeten med kallmur, murar av betongelement, granitkantstöd, plattsättning, soffor, bänkar med mera. Arbetena utfördes under stor påverkan av såväl person- som busstrafik genom arbetsområdet.

   Om projektet

   Typ: Betongarbeten.

   Period: Januari 2018 – augusti 2018.

   Beställare: Broby Spår, Storstockholms Lokaltrafik.

   Värde: 24 000 000 kronor.

   Fler Referensprojekt