Entreprenad & Anläggningsgruppen tillhör en välrenommerad företagsgrupp där ett antal bolag ingår. Våra entreprenadföretag är Frijo med sitt dotterbolag Bygg & Berglaget, Broby Spår med sitt dotterbolag Westins Kraft och Bro & Väg.

Koncernen

Logo

   Entreprenad & Anläggningsgruppen tillhör en välrenommerad företagsgrupp där ett antal bolag ingår. Våra entreprenadföretag är Frijo med sitt dotterbolag Bygg & Berglaget, Broby Spår med sitt dotterbolag Westins Kraft och Bro & Väg.

   Foto: Christian Gustavsson

   2020.05.18

   2020.05.18

   Om projektet

   Entreprenadform:
   Utförandeentreprenad.

   Utförandetid:
   2017-11 – 2020-11 (pågående).

   Värde: 87 000 000 kronor.

   Beställare/slutkund: In3prenör/Uppsala kommun.

   Studenternas

   Om- och tillbyggnad av sportarena, Studenternas Uppsala. Arbetet innefattar grundläggning av arenabyggnader och läktare (schakt, platsgjutna grundkonstruktioner, fyllning med mera), nytt ledningsnät runt arenan med 110–450 självfall, 32–250 tryckledning, ny elkanalisation, ny väg runt arenan, lättfyllning cirka 4 000 kubikmeter, bortschaktning av gammal löparbana, fotbollsplan och nyanläggning av konstgräsplan.

   Vill du veta mer? Läs reportaget om .

   Om projektet

   Entreprenadform:
   Utförandeentreprenad.

   Utförandetid:
   2017-11 – 2020-11 (pågående).

   Värde: 87 000 000 kronor.

   Beställare/slutkund: In3prenör/Uppsala kommun.

   Fler Referensprojekt